Qui som  
   
Contacte  
 
Àrea de clients
Home Torres/Mesures Servicios Software Referències Fòrum
l
 
Serveis orientats a...
  INVERSOR PROMOTOR
  ENTITAT FINANCERA
  ALTRES ENGINYERIES
 
 
Notícies
 Esquema tramitació DL16/2019
 Curs WindPRO AVANÇAT, Barcelona, Setembre 2019
 
 Més notícies
Inici > Serveis > Projectes d’Enginyeria i Estudis d’Impacte Ambiental
Projectes d’Enginyeria i Estudis d’Impacte Ambiental
 

La construcció d’un parc eòlic requereix una bona planificació. Aquesta es materialitza en el projecte de construcció del parc que, a més, ha de tenir present el compliment de la legislació en vigor.
Com en qualsevol obra d’infraestructura que inclogui elements de grandària considerable (pales, gòndola, torre) situats en llocs visibles a llargues distàncies, cal tenir en compte els requeriments logístics de les peces i els impactes ambientals de l’obra durant la seva execució i els impactes permanents un cop la instal•lació entra en funcionament.
A NORMAWIND treballem amb un equip pluridisciplinari durant la fase de disseny del parc eòlic i en els estudis d’impacte ambiental per optimitzar el projecte i ajustar-lo a tots els requeriments tècnic i legals. Aquest enfocament permet complir els següents objectius:

  • Assegurar la rendibilitat global de la inversió i la viabilitat tècnica del projecte
  • Minimitzar els impactes ambientals que els parcs eòlics generen, evitant, en conseqüència, possibles objeccions a la seva construcció

En funció dels requeriments del client, els projectes de parcs eòlics poden incloure:

  • Disseny de la obra civil, tenint en compte la logística dels aerogeneradors i el disseny del parc (accessos, explanacions, centre de control, etc.)
  • Disseny de la infraestructura elèctrica (distribució interna, subestacions, proteccions, etc.)
  • Estudi de seguretat i salut
  • Estudis d’Impacte Ambiental (Soroll, ombres, impacte sobre la avifauna, zones d’influència visual, etc.)
  • Estudi de viabilitat del parc

 

Parc eòlic

 
Parc Tecnològic BCN Nord, Carrer Marie Curie, 8 - 08042 Barcelona Tel +34 93 241 12 75 info@normawind.com     legal