Qui som  
   
Contacte  
 
Àrea de clients
Home Torres/Mesures Servicios Software Referències Fòrum
l
 
Serveis orientats a...
  INVERSOR PROMOTOR
  ENTITAT FINANCERA
  ALTRES ENGINYERIES
 
 
Notícies
 Esquema tramitació DL16/2019
 Curs WindPRO AVANÇAT, Barcelona, Setembre 2019
 
 Més notícies
Inici > Serveis > Connexió a la Xarxa Elèctrica
Connexió a la Xarxa Elèctrica
 
Els parcs eòlics normalment estan situats en emplaçaments remots i connectats a xarxes poc robustes. Això pot incidir negativament en la qualitat de l’energia elèctrica consumida pels usuaris connectats a la mateixa xarxa.

Per pal·liar aquest efectes, s’està desenvolupant a tot el món una nova normativa tècnica on s’hi estableixen criteris més rigorosos per a la autorització de la connexió a la xarxa dels parcs eòlics.

Aquests criteris inclouen limitacions respecte les caigudes de tensió per connexió - desconnexió dels parcs, resposta davant els forats de tensió i pertorbacions en la freqüència i, en el futur, es preveu la obligatorietat de prestar altres serveis a la qualitat, com la aportació de corrent de corrent de seqüència inversa durant les pertorbacions o l’amortiment de les oscil·lacions de potència del sistema.

NORMAWIND ofereix assistència tècnica per a la connexió de parcs eòlics a la xarxa elèctrica, incloent aspectes com la negociació amb les empreses elèctriques i la licitació del treballs. Aquest és un procés que generalment va més enllà dels simples tràmits administratius, ja que inclou negociacions amb els promotors de parcs eòlics propers al voltant de l’ús de la capacitat de la xarxa i els acords tècnico-econòmics amb les companyies elèctriques, a més de la justificació de la legislació electrotècnica vigent palesa en el projecte de connexió.

Comptem amb els coneixements tècnics adequats per realitzar aquestes tasques, gràcies a l’experiència adquirida mitjançant diferents projectes de connexió que hem dissenyat.


Connexió a la xarxa elèctrica
 
Parc Tecnològic BCN Nord, Carrer Marie Curie, 8 - 08042 Barcelona Tel +34 93 241 12 75 info@normawind.com     legal